Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Chełm

Nadleśnictwo Chełm jest jednym z 25 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Położone jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego oraz powiatu grodzkiego Chełm. Swoim zasięgiem obejmuje 14 gmin oraz teren miasta Chełm. 

Lasy Nadleśnictwa Chełm położone  są  w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej i 7 Dzielnicy Wyżyny Wschodniolubelskiej.

W skład nadleśnictwa wchodzą 3 obręby:

  • obręb Pobołowice
  • obręb Stańków
  • obręb Zawadówka

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Chełm wynosi 23 570,08 ha w tym powierzchnia leśna 21601,98 ha. Grunty we współwłasności występują  na pow. 100,46 ha i tworzą niewielkie działki rozrzucone wśród pól i lasów.Usytuowanie Nadleśnictwa Chełm w RDLP Lublin