Wydawca treści Wydawca treści

LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 29.12.2017 r. likwiduje się punkt kasowy w biurze nadleśnictwa.

MONITORING POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ

.

Rozeznanie rynku

Nazwa zadania:

Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego w ramach realizacji projektu "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Materiały do pobrania


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2017 r.