Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

(Turystyka), obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych są to: parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki dydaktyczne), i miejsca widokowe.

 

Asset Publisher Asset Publisher

( Turystyka ), obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych są to: parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścieżki...