Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Gospodarka leśna na terenie RDLP Lublin prowadzona jest zgodnie z zasadami i kryteriami:

FSC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
Certyfikat obowiązuje od 23 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2019r.

PEFC (Forest Stewardship Council)
Certyfikat jest ważny od 10 lipca 2015 r. do 09 lipca 2018 r.      
                                                                         
Certyfikaty te potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.