Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w przepisach dotyczących szacowania szkód

Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 22.04.2018 r. „Prawo Łowieckie” (Dz. U. 2018 poz. 651), która zmienia między innymi system szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W odniesieni do art. 46d znowelizowanej ustawy „Prawo Łowieckie” właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych przysługuje odwołanie od ustalonej wysokości odszkodowania do nadleśniczego PGL LP, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.