Lista aktualności Lista aktualności

ZABIEGI AGROLOTNICZE NAD LASAMI

 

Nadleśnictwo Chełm informuje, że w dniach od 6 do 10 maja 2019 r. na terenach leśnych w granicach gminy Sawin, Ruda Huta i Dorohusk wykonywane będą zabiegi agrolotnicze z użyciem środka chemicznego. Nalotom poddane będą tereny w większości zarządzane przez Lasy Państwowe oraz w mniejszym stopniu tereny prywatne. Łączna powierzchnia pól zabiegowych wynosi około 1 550 ha. Z zabiegów ochronnych wyłączone są obszary chronione (strefy ochrony całorocznej ptaków, rezerwaty przyrody), źródliska oraz cieki wodne. Podjęcie decyzji o wykonywanym zabiegu ochronnym podyktowane jest dużymi szkodami w uprawach leśnych, spowodowanych wzmożonym żerem pędraków oraz spodziewaną w bieżącym roku rójką chrabąszcza majowego i kasztanowca. Czynności agrolotnicze będą wykonywane w godzinach porannych (po wschodzie słońca) i wieczornych (przed zachodem słońca). Środkiem chemicznym użytym do oprysku będzie MOSPILAN 20 SP wraz ze środkiem zmniejszającym napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC. Z uwagi na 14-dniowy okres karencji po zastosowaniu w/w preparatu oraz uzależnieniu daty oprysku od warunków pogodowych i terminu rójki chrabąszczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu, obowiązujący od 6 maja do 24 maja 2019 roku. Zakaz wstępu dotyczy całego obszaru objętego zabiegami agrolotniczymi. Żółte tablice informujące o wykonywanych zabiegach z użyciem preparatów chemicznych zostaną ustawione na wszystkich drogach leśnych, wiodących do planowanych pól zabiegowych.

Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu agrolotniczego z użyciem środka chemicznego zostało uzgodnione z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Starostą Chełmskim.