Lista aktualności Lista aktualności

WYCINKA DRZEW W LESIE BOREK

  Nadleśnictwo Chełm informuje, że z dniem 08.02.2019 r. w lesie „Borek”, na wybranych powierzchniach zostaną rozpoczęte prace leśne związane z wycinką drzew. Będą wykonywane tzw. cięcia rębne oraz cięcia przedrębne w formie trzebieży późnych. Szczegółową lokalizację planowanych zabiegów przedstawia zamieszczona powyżej mapa.
         Głównym celem cięć rębnych oprócz pozyskania drewna jest przygotowanie powierzchni do odnowienia, a w konsekwencji przywrócenie w to miejsce drzewostanu zgodnego z panującymi warunkami przyrodniczo-siedliskowymi. Leśnicy realizują to zadanie poprzez sztuczne nasadzenia lub wykorzystanie naturalnego obsiewu.                           
             Z kolei zabiegi w trzebieżach późnych polegają głównie na wycince drzew chorych, uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu oraz tych o słabszej jakości technicznej. Efektem końcowym jest uzyskanie jak najzdrowszego i najlepszego jakościowo drzewostanu.
          W związku z powyższym przypominamy, że na powierzchniach na których są ścinane drzewa obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu. Wycinka drzew to prace bardzo niebezpieczne. Należy pamiętać, że strefa niebezpieczna to odległość około 50 m od ścinanego drzewa. W lesie nie widać dokładnie miejsca ścinki, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu wykonywanych prac leśnych, których obszar oznakowano specjalnymi żółtymi tablicami z zakazem wstępu.
             Dodatkowo apelujemy o uwagę na poszczególnych drogach leśnych, po których mogą poruszać się maszyny leśne i samochody przewożące drewno.                                                                  

  Dla bezpieczeństwa wszystkich odwiedzających „Las Borek” oraz osób pracujących na powierzchni leśnej prosimy o stosowanie się do zakazów i poleceń Służby Leśnej.Rozmiar zaplanowanych zabiegów powoduje, że prace mogą potrwać około 2-3 miesięcy.